fbpx

Disclaimer

Disclaimer

De website van Hike & Click is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Hike & Click kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die op deze website kunnen voorkomen. Hike & Click kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade aan computer, hard- en software, virussen en andere ongemakken en/of verlies aan tijd,door gebruik van deze website.

De gehele inhoud van deze site, inclusief alle grafische en of fotografische afbeeldingen, valt onder het copyright van Hike & Click, tenzij anders vermeld. Bij alle op deze site gebruikte afbeeldingen ligt het auteursrecht bij de desbetreffende fotograaf. Het gebruik van deze afbeeldingen, zonder nadrukkelijke toestemming van Hike & Click en de fotograaf is verboden. Andere afbeeldingen vallen onder het copyright van Hike & Click of de desbetreffende fotograaf. Niets wat voorkomt op deze site mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op

 

enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hike & Click. De op www.hikenclick aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Hike & Click. Hike & Click houdt de  website naar haar beste inspanning actueel.

Hike & Click behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Prijzen zijn in euro, inclusief BTW tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden.

Hike & Click aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor prijzen welke onjuist zijn weergegeven. Voor uitgebreidere informatie kunt u de algemene werkwijze en voorwaarden raadplegen.